Stichting De Planthof – Delkant 4, 5311 CJ Gameren – Tel 0418-561899

Contact

Bel

 

0418 – 561899

Bezoek

Stichting Planthof 
Delkant 4
5311 CJ Gameren

Of neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Stichting De Planthof is met ingang van 8 december 2022 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de school en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Omdat de school voor de ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek.

Uw gift of contributie kunt u overmaken op: NL56 RABO 0343 4250 25 t.n.v. Stichting voor christelijk-reformatorisch primair onderwijs ‘De Planthof’.