Stichting De Planthof – Delkant 4, 5311 CJ Gameren – Tel 0418-561899

Uw contactpersonen

Ik ben als Directeur-Bestuurder werkzaam voor stichting De Planthof waaronder de School met de Bijbel te Gameren, de Eben-Haëzerschool te Leerbroek en de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen vallen. Het werk bestaat uit het uitvoeren van bestuurlijke taken die het Toezichthoudend Bestuur aan de Directeur-Bestuurder heeft gemandateerd.

John Witvliet

Bovenschools managementassistente.

Lizette van Herwijnen-Geuze

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.