Stichting De Planthof – Delkant 4, 5311 CJ Gameren – Tel 0418-561899

Uw contactpersonen

Ik ben als Directeur-Bestuurder werkzaam voor stichting De Planthof waaronder de School met de Bijbel te Gameren, de Eben-Haëzerschool te Leerbroek en de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen vallen. Het werk bestaat uit het uitvoeren van bestuurlijke taken die het Toezichthoudend Bestuur aan de Directeur-Bestuurder heeft gemandateerd.

John Witvliet

Met veel plezier werk ik binnen stichting De Planthof als bovenschools managementassistente.
Graag draag ik bij aan het verder ontwikkelen van de jonge stichting De Planthof. Ik geniet enorm van de diversiteit in het werk, het waardevolle contact met de collega’s en de scholen gevuld met kinderstemmen.

Martine Duijzer-Donkersloot

Neem contact met ons op via onderstaand contactformulier.