Stichting De Planthof – Delkant 4, 5311 CJ Gameren – Tel 0418-561899

Stichting De Planthof voor Christelijk-Reformatorisch Onderwijs

'waar kinderen groeien en bloeien'

Hartelijk welkom op de website van de Stichting De Planthof voor Christelijk-Reformatorisch primair onderwijs.

De scholen van Stichting De Planthof geven de leerlingen de Bijbelse boodschap mee, zoals die is gedefinieerd in de grondslag van de stichting: de Bijbel (Statenvertaling) is Gods onfeilbaar Woord. De Stichting onderschrijft de Drie Formulieren van Enigheid, zoals die door de Synode van Dordrecht in 1619 zijn vastgesteld.

Wij inspireren de leerlingen om het christen-zijn in praktijk te brengen. Wij leren hen respect en begrip te hebben voor elkaar en voor mensen en culturen om hen heen. Bij Stichting De Planthof zijn alle kinderen uniek. Iedereen voelt zich veilig en niet gediscrimineerd. Op de scholen heerst een positief pedagogisch klimaat.

De scholen van Stichting De Planthof vormen een lerende, professionele organisatie.

‘De scholen, die zijn als planthoven van de gemeente, 

waarin van jongs af aan de jonge mensen niet alleen in lezen en schrijven of enige andere eervolle kunsten, 

maar vooral in de kennis en vreze Gods onderwezen en grootgebracht moeten worden’.  

(Hommius, 1617, Dordtse Synode)

Onder de stichting vallen met ingang van 1 januari 2021 de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen, de School met de Bijbel te Gameren en de Eben-Haëzerschool te Leerbroek. De stichting vertegenwoordigt met ingang van 1 januari 2021 drie scholen met bij elkaar 700 leerlingen. 

Bij Stichting de Planthof zijn wij op zoek naar een nieuwe directeur-bestuurder.

Klik hier voor de vacatures


Lees meer over de stichting